Privacyverklaring

April 2018

Jouw privacy is belangrijk voor The Wedding Story. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Over ons

Deze website wordt beheerd door The Wedding Story. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Je kunt ons bereiken via:

The Wedding Story
KvK: 50087096
E-mail: info@theweddingstory.nl
Telefoonnummer: +31618496673

De verwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende situaties:

Contactformulier

Wanneer jij een contactformulier op onze website invult, geef je ons toestemming om de door jou ingevulde gegevens te verwerken. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te kunnen nemen en te kunnen reageren op jouw aanvraag.

Klantgegevens

Op het moment dat wij een fotografieopdracht voor jou uitvoeren of jij je inschrijft voor een workshop, kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer bedrijf
 • Adres bedrijf
 • KvK-nummer

Deze gegevens zijn nodig om een offerte of opdrachtovereenkomst naar jou te kunnen sturen. Ook vragen wij deze gegevens om contact met jou op te kunnen nemen met betrekking tot de overeenkomst en uiteindelijk voor de facturatie ervan. Deze gegevens zijn dus noodzakelijk voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst namelijk niet aangaan. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om aan onze wettelijke plicht te voldoen, namelijk het doen van belastingaangifte.

Portretfoto’s

Daarnaast maken wij tijdens het uitvoeren van de opdracht portretfoto’s waar personen herkenbaar op kunnen staan. Ook dit zijn persoonsgegevens. Het maken van deze foto’s is noodzakelijk om de fotografieopdracht te kunnen uitvoeren.

Daarnaast kunnen wij portretfoto’s opnemen in ons portfolio, plaatsen op onze website als fotoblog, gebruiken bij een advertentie op social media, plaatsen in een product magazine of insturen voor wedstrijden. Voor deze publicaties vragen wij de uitdrukkelijke toestemming van onze opdrachtgever.

IP-adres

Tijdens jouw bezoek aan onze website, kunnen wij jouw IP-adres verwerken. Dit doen wij om vragen te kunnen beantwoorden in onze online chat, om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden en om onze website te verbeteren. De verwerking van jouw IP-adres vindt plaats op grond van jouw toestemming.

Bewaartermijnen

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De onderstaande termijnen gelden, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels het contactformulier, worden binnen 5 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.

De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met jou worden tenminste voor de duur van de overeenkomst verwerkt. Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens nog voor een periode van 5 jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd.

Jouw IP-adres zal bewaard worden tot 2 jaar na je laatste bezoek aan onze website, waarna wij het uit onze systemen verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van ons een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Zo maken wij voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik van een online dienst waarmee wij fotobestanden versturen. Daarnaast maken wij gebruik van een online fotogalerij. Ook maken wij gebruik van Google Analytics. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de AVG.

Cookies: Google Analytics

Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Jouw IP-adres wordt hierbij geanonimiseerd opgeslagen. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer jij de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Doorgifte aan een derde land

Een deel van de partijen met wie wij gegevens delen, zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als wij bepaalde gegevens van jou verwerken op grond van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@theweddingstory.nl.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Links

Op onze website zul je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.